Salainen askarteluystävä 2 päättyi. Lähetin paketteja Merjalle, joka tuntui tykkäävän lähetyksistä. Muut lähetykset löytyvät Merjan blogista, mutta nostan tähän jo tutuksi tulleen resepti-mazebookin. Tällä kertaa teemana oli vihreä väri.

Secret crafts friend 2 ended. I sent packages to Merja, who seemed to like them.  The other stuff I sent can be found from Merja's blog, but I wanted to share the recipe maze book. This time the theme was green color.

706152.jpg

Kansi. / The cover.

706153.jpg

706155.jpg

Seuraava askarteluystäväkierros on jo alkamassa, osallistun siihenkin!

The next secret crafts friends is also starting, I'll participate in it too!