Hankin viime vuonna Stempel-Mekasta Liisalle tuollaisia portteja/ikkunoita, jotka on tehty juuri ATC:ita ajatellen. Muutama viikko sitten pääsin minäkin leikkimän noilla, tuloksena oli Saksaan vaihtoon meneviä kortteja.

I bought these gate/window stamps last year from Stempel-Mekka for Liisa. The stamps are made for ATCs and so they are just perfect size. Some weeks ago I had change to play with them and the result is swap cards to Germany.

851305.jpg

Jokaisessa kortissa on siis ensin leimattu portti tai ikkuna. Sen jälkeen on leimattu päähenkilö ja viimeiseksi vuoret taustalle. Joissain korteissa on vielä ruohoa tai muuta pientä kivaa leimattu. Näin leimatessa isoin työ on tehdä suojat eli maskit niin, että nuo aiemmin leimatut kohteet eivät sotkeudu. Taidankin kirjoittaa muutaman sanasen maisemaleimauksesta erikseen, sitä kun tuolla eräässä kommentissa pyydettiin.

In each card I stamped first gate or window. Then I stamped the main person and last the mountains to the background. In some cards there are grass or something else small stamped. In this kind of stamping the biggest work is to cut masks so that the earlier stamped images don't get messy. I think I'll write some words about scenic stamping in a separate post, someone already asked that earlier.

Leimat: Portit/Ikkunat Lost coast rubber stamps; rouva, postimies, vuoret Wubbastampa, Metsästäjä PrairiePeddlers?, Tötterötukkainen rouva Stampattack

Stamp credits: Gates/Windows Lost coast rubber stamps, Mrs, postman, mountains Wubbastampa, Hunter PrairiePeddlers?, Lady with big hair Stampattack